Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara in Domeniul Apei din Judetul Brasov

Finalizare Proiect ,,Extinderea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare Harman si extinderea si reabilitarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare in Prejmer’’

 

 

In data de 17.04.2024 a avut loc preluarea investitiilor derulate in cadrul Proiectului ,,Extinderea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare Harman si extinderea si reabilitarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare in Prejmer’’. Proiectul face parte din ,, Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Brasov/Regiunea Centru, in perioada 2014-2020’’ din cadrul Programului Operațional De Infrastructură Mare (POIM).

Proiectul ,, Extinderea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare Harman si extinderea si reabilitarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare in Prejmer”, se adreseaza unei parti din comunitati cu un  numar de locuitori de aproximativ 7000 in cazul Comunei Harman si respectiv 9500 locuitori, in cazul Comunei Prejmer si a localitatilor apartinatoare.

S-au executat lucrari de extindere conducte de aductiune apa , insotite de camine de vane si de golire, camine de debitmetru cu transmitere la distanta, lucrari de extindere retele de distributie apa impreuna cu bransamente, hidranti,

La reteaua de canalizare s-au executat lucrari de extindere, camine de vizitare, racorduri de canalizare, statii de pompare ape uzate (SPAU), prevazute sa functioneze in mod automat , prevazute cu echipamente de transmitere date catre Dispeceratul SCADA al Companiei Apa Brasov, conducte de refulare insotite de camine de curatire si de golire, precum si lucrari de reabilitare a conductelor de canalizare existente.

In cadrul Contractului  ,,Extinderea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare Harman si extinderea si reabilitarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare in Prejmer’’s-au executat urmatoarele lucrari(valori approximative, rotunjite)

Pe teritoriul UAT Harman

1.     Extindere conducta de aductiune apa , L=3250 ml

2.     Extindere retea de distributie apa potabila, L=9825 ml, 206 bransamente

3.     Extindere  retea de canalizare si statii de pompare apa uzata L=9700 ml, 325 de racorduri, SPAU-uri 4 buc, conducte de refulare L=2700 ml

4.     Reabilitare retea de canalizare L=300 ml, 14 racorduri de canalizare

Pe teritoriul UAT Prejmer :

1.     Extindere conducta de aductiune apa , L=7560 ml

2.     Reabilitare retea de distributie apa potabila L=1400 ml, 72 bransamente

3.     Extindere retea de distributie apa potabila, L=6760 ml, 170 bransamente

4.     Extindere  retea de canalizare si statii de pompare apa uzata L=7570 ml, 253 de racorduri, SPAU-uri 3 buc, conducte de refulare L=1415 ml

Suma finala a lucrarilor executate in Cadrul Proiectului: 39.154.005, 61 lei, valoare fara TVA.