Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara in Domeniul Apei din Judetul Brasov

Conducere

Adunarea Generală a Asociației este organul de conducere, format din toți reprezentanții asociaților, desemnați prin hotărâre a autorităților deliberative ale acestora.

Consiliul director este organul executiv de conducere al Asociației, format din președintele Asociației și încă  patru membri numiți de adunarea general.

Componența Consiliului Director:

  • ȘERBAN TODORICĂ-CONSTANTIN – PREȘEDINTE ADIDAJBV
  • RUSU SEBASTIAN
  • TAUS SORIN
  • OPRIȘ ALEXANDRU
  • GÂRBACEA IOAN