Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara in Domeniul Apei din Judetul Brasov

Anunt Important

COMPANIA APA BRASOV_Plan selectie componenta intiala_administratori_2024

COMPANIA APA BRASOV_Scrisoare de Asteptari 2024-2028_proiect

 

Prin prezenta, vă comunicăm:

 

În conformitate cu prevederile Art.5 alin.(3) și alin.(4) din Anexa nr.1 si ale Art.4 alin.(2) și alin.(3) din Anexa nr.1b – din H.G. nr.639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;

Publicarea la data de 19.04.2024, pe site-ul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară în Domeniul Apei din Județul Brașov (Asociația) https://adidajbv.ro/  și pe site-ul Societății COMPANIA APA BRASOV S.A. https://www.apabrasov.ro/ a următoarelor documente:

Ø  Proiect Plan de selecție – componenta inițială pentru desemnarea membrilor în Consiliul de Administrație la Societatea COMPANIA APA BRASOV S.A.

Ø  Proiect Scrisoare de așteptări – ca parte din componenta inițială a Planului de selecție;

 

Asociația, în calitate de autoritate publică tutelară, a stabilit termenul limită data de 25 aprilie 2024, pentru formularea si comunicarea propunerilor de modificare și completare a Planului de selecție – componenta inițială pentru desemnarea membrilor în Consiliul de Administrație la Societatea COMPANIA APA BRASOV S.A  și a Scrisorii de Așteptări – ca parte din componenta inițială a Planului de Selecție.

În oricare dintre situații, fie că aveți propuneri, fie că nu sunt propuneri de formulat, vă rugăm să ne comunicați acest aspect, pe e-mailul Asociației adi.apabrasov@gmail.com.

 

 

Vă invităm, în ziua de Joi, 25.04.2024, ora 15.00, la sediul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară în Domeniul Apei din Județul Brașov, Municipiul Brașov, Drumul Cernatului nr.32 Bis, în vederea organizării consultărilor cu acționarii Societatii COMPANIA APA BRASOV S.A., care reprezintă, împreună sau individual, peste 5% din capitalul social al Societății, pentru definitivarea elaborării componentei inițiale a Planului de selecție, respectiv pentru efectuarea propunerilor de modificare și completare a:

1.     Proiectului Plan de selecție – componenta inițială pentru desemnarea membrilor în Consiliul de Administrație la Societatea COMPANIA APA BRASOV S.A.

2.     Proiectului Scrisoare de Așteptări privitor la administrarea și conducerea executivă a Societății COMPANIA APA BRASOV S.A. pentru perioada 2024-2028;

 

Precizăm că au dreptul de a formula propunerile, acționarii reprezentaâd, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al Societății COMPANIA APA BRASOV S.A.